Psychologia poznawcza (WSE 2017)

Psychologia poznawcza
wykład, ćwiczenia, projekt
semestr letni 2017 r.
Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera

Prezentacje z wykładów:

Wykład 1: Przedmiot badań psychologii poznawczej – ujęcie historyczne (25.02) (PDF)
Wykład 2: Psychologia poznawcza jako nauka eksperymentalna (25.02) (PDF)
Wykład 3: Reprezentacje umysłowe (25.02) (PDF)
Wykład 4: Pojęcia i kategoryzacja (26.03) (PDF)
Wykład 5: Pamięć (28.05) (PDF)
Wykład 6: Uwaga (28.05) (PDF)
Wykład 7: Kontropla poznawcza (10.06) (PDF)
Wykład 8: Ucieleśnione poznanie społeczne (10.06) (PDF)

Lektury obowiązkowe na ćwiczenia oraz materiały, z którymi należy się zapoznać:

Godziny 1-4: Marcin Miłkowski, Więcej niż metafora – czy mózg jest komputerem? (PDF) [Gć01 (26.02), Gć02 (26.02), Gć03 (25.02)]
Godziny 5-8: Percepcja – świadomość – uwaga (PDF) [Gć01 (12.03), Gć02 (11.03), Gć03 (11.03)]
Godziny 9-12: Funkcje wykonawcze – reprezentacja wiedzy – techniki pamięciowe (PDF) [Gć01 (25.03), Gć02 (25.03), Gć03 (26.03)]
Godziny 13-16: Język a poznanie (PDF) [Gć01 (11.06), Gć02 (10.06), Gć03 (29.04)]

Prezentacje z ćwiczeń: 

Godziny 1-4 [Gć01 (26.02), Gć01 (26.02), Gć03 (25.02)] (PDF)
Godziny 5-8 [Gć01 (12.03), Gć02 (11.03), Gć03 (11.03)] (PDF)
Godziny 9-12 [Gć01 (25.03), Gć02 (25.03), Gć03 (26.03)] (PDF)
Godziny 13-16 [Gć01 (11.06), Gć02 (10.06), Gć03 (29.04)] (PDF)

WAŻNE: Informacje na temat warunków zaliczenia kursu oraz tematy projektów do wyboru dla grup (PDF)

Lektury nieobowiązkowe dla zainteresowanych studentów:

Awantura o neurony lustrzane, wywiad z Grygorym Hickokiem (TP „Umysł ciało”, 7/2017) (PDF)
Synestezja: J. Hobot, M. Wierzchoń, Rebelia zmysłów (TP „Umysł i ciało, 7/2017) (PDF)
Psychologia ewolucyjna: Hohol, M. & Wołoszyn, K. (2016). Ewolucja umysłu W: Dylematy ewolucji (PDF)

 

 

 

Go to Top