Kursy w poprzednich latach

W semestrze zimowym r. akad. 2015/16 prowadzę następujące zajęcia:

Neuronauka i psychologia poznania społecznego (wykład dla doktorantów, UPJPII)
Poznanie matematyczne (wykład monograficzny dla studentów UPJPII)
Psychologia poznawcza (wykład i ćwiczenia dla studentów WSE im. Tischnera)

W poprzednich latach prowadziłem następujące kursy:

wykłady kursoryczne:

 • Filozofia języka z elementami lingwistyki (zimowy 2013/2014)
 • Filozofia nauki (zimowy 2012/2013)
 • Lingwistyka kognitywna (zimowy 2014/2015)
 • Nauki kognitywne II (letni 2012/2103)
 • Przyrodnicze i kulturowe obrazy świata (zimowy, 2013/2014, 2014/2015)
 • Psychologia poznawcza (letni 2014/2015)
 • Wstęp do filozofii (zimowy, 2013/2014, 2014/2015)
 • Wprowadzenie do Filozofii Umysłu i Kognitywistyki I (zimowy 2013/2014, zimowy 2012/2013)
 • Wprowadzenie do Filozofii Umysłu i Kognitywistyki II (letni 2013/2014)

wykłady monograficzne (obieralne):

 • Filozofia umysłu II (letni, 2010/2011)
 • Filozofia umysłu I (zimowy, 2010/2011)
 • Poznanie matematyczne (letni, 2013/2014)
 • Poznanie ucieleśnione (zimowy, 2014/2015)
 • Struktura teorii neurokognitywnych (letni, 2012/2013)
 • Umysł społeczny (letni, 2014/2015)
 • Umysł ucieleśniony (letni, 2011/2012)
 • Umysł a nauki ewolucyjne, (zimowy, 2011/2012)

ćwiczenia:

 • Filozofia nauki dla kognitywistów (zimowy 2012/2013)
 • Filozofia przyrody (zimowy 2010/2011, 2012/2013)
 • Logika I (zimowy 2013/2014)
 • Psychologia poznawcza (letni 2014/2015)
 • Wprowadzenie do filozofii umysłu i kognitywistyki I (letni 2011/2012, 2013/2014)
 • Wprowadzenie do filozofii umysłu i kognitywistyki II (letni 2011/2012, 2012/2013)

zajęcia e-learningowe (studia podyplomowe):

 • Neuronauka i jaźń (letni, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015)
 • Moralność w świetle teorii ewolucji i neuronauki (letni, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015)
 • Filozofii nauki (zimowy, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015)

 

Go to Top