en (click here to enter the English version)

Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo między innymi informacje, dotyczące moich publikacji, projektów badawczych, prowadzonych zajęć, wystąpień konferencyjnych, a także CV, nagrania wykładów oraz dane kontaktowe.

Kilka słów o mnie:

©Tadeusz Późniak/POLITYKA

©Tadeusz Późniak/POLITYKA

Jestem adiunktem w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz członkiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Najogólniej rzecz ujmując, zajmuję się kognitywistyką, czyli interdyscyplinarnymi badaniami ludzkiego umysłu. W szczególności interesuje mnie pytanie skąd wzięła się matematyka, konkretniej jak nasze umysły przyswajają,  przetwarzają i tworzą struktury matematyczne. Interesują mnie zarówno liczby (wspólnie z prof. Bartoszem Brożkiem poświęciliśmy im książkę Umysł matematyczny), jak i geometria (kognitywne podstawy tej ostatniej badam aktualnie w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS Mechanizmy poznania geometrycznego). W 2013 roku obroniłem swój doktorat, zatytułowany Struktura teorii neurokognitywnych (wydany został on jako książka pod tytułem Wyjaśnić umysł). Rozpoczęte w nim badania nad metodologią neuronauki poznawczej kontynuuję aktualnie w ramach kierowanego przez prof. Marcina Miłkowkskiego grantu NCN Sonata Bis Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych. Wspołpracuję z uczelniami jako wykładowca psychologii poznawczej i nauk o poznaniu. Moje dotychczasowe wysiłki nagrodzone zostały m.in. Nagrodą Naukową POLITYKI oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Zajmuję się tłumaczeniami książek o tematyce naukowej. Wiele czasu (a także serca) poświęcam upowszechnianiu i popularyzacji nauki. Jako autor artykułów współpracuję z redakcjami Tygodnika Powszechnego oraz Polityki, wcześniej pisywałem również m.in. do Charakterów oraz dla portalu Interia.pl. Chętnie wygłaszam rozmaite wykłady popularnonaukowe, jestem także koordynatorem Copernicus College, założonego przez Centrum Kopernika pierwszego polskiego serwisu MOOC, albo jak kto woli, e-uniwersytetu, gdzie znaleźć można przystępne kursy on-line na poziomie akademickim. Prócz mojej specjalności, a więc nauk o ludzkim umyśle i mózgu, moja działalność popularyzatorska skupia się na tym bez czego „nic w biologii nie ma sensu”, a więc na darwinowskiej teorii ewolucji i jej obecności w różnych dziedzinach kultury. Mieszkam w Krakowie, ale często można mnie spotkać w Warszawie.

Działalność:

 • adiunkt w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie
 • członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
 • Kierownik grantu Mechanisms of Geometric Cognition (NCN) oraz wykonawca grantu Cognitive Science in Search of Unity (NCN)
 • popularyzator nauki: stały współpracownik działu naukowego Tygodnika Powszechnego, współpracuje także z działem naukowym Polityki
 • Współpracownik i wykładowca Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera (Kraków), Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (Kraków), oraz Uniwersytetu SWPS (Warszawa)
 • koordynator Copernicus College – pierwszego polskiego e-uniwersytetu stworzonego przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i Fundację Centrum Kopernika

Nagrody i wyróżnienia:

 • Laureat Nagrody Naukowej POLITYKI (2013)fot. Kinga Wołoszyn
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2013-2016)
 • Stypendium doktoranckie (2013) i podoktorskie (2014) finansowane ze środków Fundacji Johna Templetona

Obszary zainteresowań badawczych:

 • kognitywistyka
 • psychologia poznawcza
 • etologia kognitywna
 • metodologia nauk o poznaniu

Prowadzone aktualnie badania:

 • mechanizmy poznania numerycznego i geometrycznego
 • mechanistyczna unifikacja i integracja kognitywistyki

 

 

Mój profil na stronie IFiS PAN

Nauka Polska Bazy OPI

Polska Bibliografia Naukowa

Google scholar  (cytowania prac)

Follow me on Academia.edu

CogSc_GrantSonataBis

In English en